Cesta domů

Celkem přispěno:
1 0 1 1 5 0

Zajišťujeme odbornou péči umírajícím dospělým i dětem a pomáháme jejich nejbližším v náročném životním období.

Cesta domů

I přes pozitivní změny posledních let závěr života v ČR často provází utrpení, osamělost a ztráta důstojnosti.
Průzkumy uvádějí, že ačkoliv lidé většinou chtějí dožít doma (78 %) a rodinní příslušníci jsou ochotni se o své blízké starat až do konce (88 %) a rovněž zdravotníci považují domácí prostředí za nejlepší místo pro umírající (88 %), přibližně 75 % úmrtí nastává v nemocnicích nebo v léčebnách dlouhodobé péče.

Cesta domů poskytuje odbornou péči umírajícím dospělým i dětem a jejich blízkým, kteří o ně pečují.

Služby Domácího hospice a Ambulance paliativní a podpůrné péče zajišťují vedle zdravotníků odborníci dalších profesí. Některé ze služeb nabízí Cesta domů i nehospicovým klientům. Poradna poskytuje každý všední den telefonické nebo osobní sociální poradenství komukoli z ČR. Asistenti Odlehčovacích služeb pomáhají dlouhodobě nemocným s běžnými činnostmi denní potřeby. Podpůrné služby nabízejí psychosociální a spirituální pomoc nevyléčitelně nemocným i jejich pečujícím a také pozůstalým. Půjčovna pomůcek disponuje širokou nabídkou kompenzačních pomůcek.

Pro moderní společnost je konec života tabu. My ale tvrdíme, že smrt patří k životu.
Zkušenosti a vědomosti šíří Cesta domů prostřednictvím svého Nakladatelství, Knihovny, Vzdělávacího centra s kurzy pro širokou i odbornou veřejnost a dvou Dobročinných obchodů. Provozujeme informační portál Umírání.cz, virtuální pietní místo eVzpomínky.cz ​a aplikaci Mojesmrt.cz. Usilujeme o takové společenské změny, které by umožnily lidem na konci života dožít tam, kde si to přejí, s podporou specializované paliativní péče, pokud ji potřebují.

Jak pomáháme v pár příbězích z Cesty:

Snažíme se, aby byl život snesitelný a smysluplný i v posledních chvílích. Bez dárců by to nebylo možné. Vážíme si každého daru a projevené důvěry. Dary tvoří polovinu veškerých příjmů Cesty domů. www.cestadomu.cz/podporte-naswww.umirani.cz
www.evzpominky.cz
www.mojesmrt.cz

Cesta domů

www.cestadomu.cz