Cesta domů

Celkem přispěno:
0 6 6 9 0 0

Cesta domů poskytuje odbornou péči umírajícím dospělým i dětem a jejich blízkým, kteří o ně pečují.

Cesta domů

Cesta domů poskytuje odbornou péči umírajícím dospělým i dětem a jejich blízkým, kteří o ně pečují. Zároveň se snaží přispívat ke společenským a legislativním změnám, které umožní zlepšení péče o umírající lidi v naší zemi.

Domácí hospic Cesta domů poskytuje své služby v Praze  pacientům v pokročilých a konečných stadiích nevyléčitelných nemocí. Nemocnému a jeho pečujícím je zdravotní tým hospice k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Naším cílem je  umožnit těžce nemocným pacientům, aby strávili závěr života v rodinném kruhu, zachovali si svoji důstojnost a měli přístup k co nejkvalitnějším službám. Zároveň chceme podpořit jejich blízké v každodenní péči.

Nabízíme také služby půjčovny pomůcek, odlehčovací služby, služby pro pozůstalé a celorepublikově lze využít služeb poradny Cesty domů.

Poskytujeme rodinám podporu a umožňujeme, aby člověk v posledním období života mohl žít důstojně, měl čas na své nejbližší a čas na rozloučení.

Na každém dni záleží. Tím spíš na konci života. Máme štěstí, že mnoho z vás s námi sdílí toto přesvědčení a díky vaší podpoře můžeme každý den pečovat o naše pacienty. Chcete-li Cestu domů podporovat pravidelně, staňte se členem Klubu přátel Cesty domů.

Cesta domů

www.cestadomu.cz