EDA

Celkem přispěno:
0 7 9 1 0 0

Měníme život rodinám nejmenších dětí se zrakovým a kombinovaným postižením prostřednictvím odborné sociální služby rané péče.

EDA

Naše organizace EDA cz, z.ú. www.eda.cz podporuje rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením od narození do 7 let. Pomáháme dětem a jejich rodinám v těžké životní situaci. Snažíme se o to, aby se dítě rozvíjelo v domácím prostředí a nemuselo skončit v ústavu. Působíme ve 4 krajích ČR (Hl. m. Praha, Pardubický, Středočeský a Ústecký kraj). Každý rok pomáháme ve více než 300 rodinách.

Náš hlavní cíl je, aby rodina získala podporu a veškeré dostupné informace: o metodách, pomůckách a postupech práce s dítětem, o svých právech a nárocích; o návazných službách a zařízeních; o kontaktech na odborníky tak, aby dítě dosáhlo maximálního možného rozvoje. Provádíme posouzení zrakových funkcí a navrhujeme zrakovou stimulaci. Poskytujeme terénní služby přímo v rodinách, v jejich přirozeném prostředí. Pomáháme rozvíjet dovednosti dětí pomocí hry. Pořádáme akce a pobyty pro děti a jejich rodiny.

O EDOVI

Jsme členy Asociace rané péče České republiky a Asociace veřejně prospěšných organizací České republiky – www.avpo.cz. Od roku 2015 jsme opakovaným držitelem značky "PROVĚŘENÁ veřejně prospěšná organizace" a ve stejném roce EDA získal ocenění Neziskovka roku.

Jak nás můžete podpořit?

  • Finančním darem na dárcovské konto: 5481081309/0800
  • Nákupem pomůcek, zážitků a pobytů pro rodiny dětí s postižením
  • Partnerstvím v oblasti vývoje aplikací EDA PLAY – www.edaplay.cz
  • Zakoupením charitativních předmětů přes portál eshop.eda.cz
  • Dobrovolnictvím

EDA

eda.cz