Nadační fond Pink Bubble

Celkem přispěno:
0 8 9 6 0 0

Podporujeme onkologicky nemocné děti a dospělé do 30 let v průběhu léčby, rekonvalescence a při návratu do života.

Nadační fond Pink Bubble

Cílem nadačního fondu je podpora a pomoc onkologicky nemocným dětem, náctiletým a mladým dospělým do 30 let po celé České republice v průběhu léčby, v době rekonvalescence a při následném návratu do života. Ke všem "bublinkám", jak v Pink Bubble důvěrně říkají příjemcům nadační pomoci, přistupují vždy osobně, protože i příběh každého pacienta je jedinečný a vyžaduje specifickou péči.

Poslání

Byli bychom rádi, kdyby nejen malé, ale i ty větší nebo čerstvě dospělé děti věděly, že mají o koho se opřít, že existuje místo, kam se mohou obrátit, potřebují-li pomoc nebo podporu v těžkém období onkologické léčby.

Dospívání je samo o sobě náročnou částí života a nádorové onemocnění znamená pro mladého člověka obrovskou zátěž navíc - nejen pro tělo, ale především pro jeho duši. Doba, kdy jejich vrstevníci sportují, chodí do školy a plánují život na vlastních nohou, mladí onkologičtí pacienti tráví svůj čas v nemocnici. Mnohdy osamoceně, bez možnosti svůj strach, naději, radost a sílu k boji sdílet se svými vrstevníky.

Rádi bychom této doposud spíše opomíjené skupině pacientů nabídli bezpečí bubliny, do které mohou schovat svá přání, plány a sny. S nadějí, že se jim vyplní.

Hlavní oblasti podpory

Ozdravné, relaxační a resocializační pobyty, projekt „Splněná přání“, zážitky, pomůcky (léčebné, rehabilitační i pohybové), podpora vzdělávání, praxe a pomoc při získávání pracovních příležitostí, aj.

Děkujeme, že prostřednictvím projektu LMC Smysluplné dárky podpoříte tyto mladé onkologické bojovníky spolu s námi.

Nadační fond Pink Bubble

www.pinkbubble.cz