Nadání a dovednosti

Celkem přispěno:
0 3 8 4 0 0

Pomáhá mladým lidem z dětských domovů, pěstounské péče i z jinak sociálně znevýhodněného prostředí.

Nadání a dovednosti

Naše organizace vznikla již téměř před osmi lety. Naším cílem bylo a vždy bude pomáhat mladým lidem z dětských domovů a sociálně znevýhodněného prostředí s osobním a kariérním růstem. Chceme jim i nadále předávat vědomosti a dovednosti, které v domově či ve škole nezískali a usnadnit jim start samostatného života.

Kromě projektu ROZHLED, kterým je připravujeme na volbu a získání povolání, jim nabízíme i podporu ve formě rozvojových kurzů, ale i konkrétní individuální pomoc při hledání a získání práce. Těm, kteří právě opouštějí dětské domovy, pomáháme ve spolupráci s našimi partnery v projektu MŮJ BYT materiálně vybavovat jejich první samostatné bydlení. V projektu LONDON JOB & FUN každý rok posíláme dva vybrané studenty na 3 měsíce na pracovní pobyt do Londýna, kde získají jednak pracovní návyky, ale i jazykovou vybavenost a hlavně se při této zkušenosti úplně osamostatní.

ROZHLED aneb první kroky do života

Jedná se o čtyřměsíční mentoringový program zaměřený na volbu správné kariéry, rozvoj nadání a dovedností a následného osamostatnění se a uplatnění na trhu práce.

Prostřednictvím víkendových workshopů předáváme dětem zkušenosti s finanční gramotností, sestavením CV, simulací pracovních pohovorů, testů na silné stránky, učíme je sebeprezentaci a dalším dovednostem. Díky mentoringu, kariérnímu poradenství a exkurzím ve firmách děti zjistí, jaké povolání by pro ně bylo nejvhodnější a mají větší rozhled.

Proč LMC a Nadání a dovednosti?

Nadání a dovednosti spolupracuje s LMC již několik let. Společně věříme, že osobní a kariérní rozvoj mladých lidí z jakéhokoliv prostředí a z jakkoli náročných výchozích podmínek má velký smysl a je naším společným cílem. Právě proto jsme také již 2x uspořádali Veletrh pracovních příležitostí pro děti z dětských domovů.

Nadání a dovednosti

nadaniadovednosti.cz