RUBIKON Centrum

Celkem přispěno:
0 3 1 8 0 0

Pracuje s lidmi, kteří v minulosti udělali chybu, odpykali si spravedlivý trest a chtějí začít znovu a lépe.

RUBIKON Centrum

„Práce Vás po propuštění drží nad vodou“ říká Václav, jeden z našich klientů.

Václav byl opakovaně ve vězení a leckdo by nad ním zlomil hůl. Václav je už víc než dva roky zaměstnaný ve firmě Arriva. Splácí dluhy, pracuje a žije obyčejný, ale poctivý život s přítelkyní. A poskytnuté šance si váží. Seznamte se s příběhy našich klientů.

http://www.rubikoncentrum.cz/pribehy

Co děláme?

Klientům pomáháme v získání a udržení práce, v řešení dluhů a v posílení odpovědnosti vůči sobě, rodině i okolí. V loňském roce získalo práci více než 300 našich klientů a 60% z nich si práci udrželo i po zkušební době.

Proč je hledání práce pro člověka se záznamem těžké?

Získat zaměstnání komplikuje nízká kvalifikace, nedostatek pracovních zkušeností, dluhy a exekuce, špatné sociální zázemí a záznam v rejstříku trestů.

My a LMC

Součástí přípravy našich klientů na vstup na trh práce jsou Pohovory nanečisto, které jsme v minulosti několikrát pořádali ve spolupráci s LMC. Pohovory nanečisto jsou simulované pracovní pohovory, které s našimi klienty vedou personalisté a manažeři firem.

Recidiva v ČR je 70% - do vězení se vrací 7 z 10 propuštěných. Mezi klienty RUBIKON Centra míra recidivy dosahuje pouze 11,4%. Práce totiž pomáhá. Pomáhejte s námi.

RUBIKON Centrum

www.rubikoncentrum.cz